Modele raspuns intampinare

Chiar Dacă pârâtul a omis să indice, prin întâmpinare, în termenul prevăzut de lege, dovezile de Care înţelege să se folosească în apărare, El mai poate Céré instanţei să-i încuviinţeze Probe în condiţiile prevăzute de art. 138 C. proc. civ.: cu privire la primul capăt de Cerere, apreciem că acesta este nedovedit. Pârâtul nu anexează nici o Probă pentru a argumenta coautoratul compozițiilor MUZICALE, ci se mulțumește să redacteze o Stare de fapt, fără temei juridic, Stare de fapt care este departe de Realitate. În sprijinul ideii de confuzie pe care am argumentat-o și pe care pârâtul o consideră incapabilă de a crea vreun prejudiciu, anexăm prezentei și înscrisuri constând în articole apărute în Roumanie și afișe publice ALE concertului susținut de Mircea Baniciu Împreună Cu plafalți pârâți DIN prezenta cauză la Cluj-Napoca, în Data de 7 iunie 2013, concert în Care au interpretat iarași compoziții PROPRII ALE reclamantului Nicolae Covaci. Mai mult decat Atât, probele pe care pârâtul le califică drept inexistente au fost depuse de Noi odată cu cererea introductivă – înregistrări Video privitoare la calitatea interpretărilor realizate și afișe de spectacol ce conțin prețul pratiat de Mircea Baniciu (25 de lei pentru un club cu Maxim 200 de LocURI). Ne-am rezervat tot atunci dreptul de a completa probatoriul cu orice mijloc de Probă a cărui necesitate va reieși DIN dezbateri. În completare, art.

225 DIN codul de procedură civilă prevede în același sens: (1) cand una dintre parti sau dintre persoanele Care urmeaza sa fie ascultate nu cunoaste limba romana, fournir va folosi un Entwistle autorizat. Daca Partile sunt de ACORD, judecatorul sau grefierul poate face Oficiul de traducator. [8] instanţa competentă întâmpinarea se depune la aceeaşi instanţă şi la acelaşi dosar în care este formulată acţiané introductivă de către reclamant. întâmpinarea se depune şi în Apel, recurs, în Căile extraordinare de ATAC sau ca răspuns la cererile promovate în cursul executării silite, însă acestea vor fi tratate distinct în cadrul acestei lucrări. Reclamantul nu a pretins niciodată că este Autor al compoziției Andrii Popa, numele lui Mircea Baniciu figurând Atât PE materialele discografice Care incluent lucrarea, Cât și în cadrul organismului de Gestiune Colectivă UCMR-ADA. Dacă pârâtul înțelege să formuleze o interdicție în acest sens, ne vom conforma și vom renunța la interpretarea piesei. De altfel, PIESA lipsește DIN repertoriul formației Phoenix încă de la introducerea acestui Demers procesual. Motivul interdicției formuler nu este unul Personal, așa cum susține pârâtul. El însuși își construiește apărarea pe baza unor blessii adresate de către Nicolae Covaci prin intermediul Presei, Cu articole ce datează încă DIN 2009, 2010.

Cu privirile la argumentația propusă în întâmpinare, apreciem că orice fel de susținere este caracterizată în mod vădit de falsitate, DIN moment ce întreaga redactare este înțesată de contții. Pârâtul recunoaște că nu a fost Membru al formației Phoenix Într-o anumită perioadă, Când au fost compuse anumite lucrări MUZICALE (la Care restrânge fără drept obiectul cererii noastre), şi în același timp copiază argumentele care vor să îl prezinte drept coautor Al respectivelor lucrări. (?????????????????) PE de altă parte, nu Vedem legătura între această Stare de fapt (chiar Dacă EA AR avea vreun punct comun cu Realitatea) și sollicitarea pârâtului, privitoare la daunele moral.